De toekomst van de marketing

 In Blogs

De wereld blijft zich continue ontwikkelen en dat geldt ook voor het vakgebied marketing. De afgelopen jaren is dit vakgebied enorm veranderd. Met name door de opkomst van de social media en daarbovenop de druk van de coronacrisis. De rol van de marketeer is ook veranderd. De vraag naar marketeers die bedrijfsdoelstellingen naar een onlinestrategie kunnen doorvertalen is hierbij sterk toegenomen. Met welke veranderingen krijgt dit vakgebied te maken en waar zal de komende jaren de focus op worden gezet?

Een van de veranderingen in het vakgebied marketing is dat er meer zal worden gefocust op het proces en hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. De vraag is nu wat iedere geïnvesteerde euro oplevert in met name bereik, engagement omzet en traffic. Dit wordt in marketingtermen ook wel ROAS genoemd.

En tegelijkertijd komt er ook een verandering in de digitale transformatiekracht van agencies. Bedrijven willen zelf het heft in handen nemen waardoor een agency meer een bijsturende en instruerende rol zal krijgen. Educatie en begeleiding krijgen een grotere rol.

Er zijn 3 punten waar de komende jaren op zal worden gefocust.

    1. Veel bedrijven zullen een start maken om digitale marketing veel meer met hun concrete bedrijfsdoelstellingen samen te stellen. De methodiek OKR\KPI’s zal hier een grote rol in spelen. Dit zijn SMART geformuleerde doelstellingen per focusgebied, die periodiek worden opgesteld met genoeg vrijheid (naar aanleiding van resultaten) om tussentijds bij te sturen.

 

    1. Het besef dat bedrijven eigen marketingdata moeten bezitten om impact te hebben op marketinginspanningen groeit. Komende jaren zal het normaler worden om met datamanagement en data driven platforms te werken.

 

  1. Marketing wordt de drijfveer in het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Het is waarschijnlijk dat er steeds meer growth teams zullen komen waarin markteers en sales medewerkers zullen samenwerken. De (eerder aanwezige) oneindigheid tussen marketing en sales zal dan langzamerhand verdwijnen.

 

Deze ontwikkelingen laten zien dat de marketeer een belangrijk onderdeel van een duurzame onderneming zal worden. Bedrijven willen namelijk marketeers die ook interne ondernemers zijn en ondernemers zijn ook vaker marketeer. De komende jaren zal marketing voor veel organisaties in het teken staan van ‘digitaal volwassen worden’.

We vinden het leuk als je reageert

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken