Disclaimer

Solid Results B.V, gevestigd in de Wielstraat 1, 5171 RJ te Kaatsheuvel, bezoekadres: Veemarktkade 8, 5222 AE te ‘s Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 570 37 981.

 

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door:

Solid Results B.V.

Bezoekadres:
De Gruyter Fabriek
Veemarktkade 8
s Hertogenbosch  5222 AE
Ruimte 4128
T 073 2021079
E info@solidresults.nl

 

Gerelateerde informatie:

Algemene Voorwaarden

Verwerkersovereenkomst

Privacy Beleid

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Solid Results B.V en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website solidresults.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

 

Solid Results B.V behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

 

Gebruiksvoorwaarden website & informatie
Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Solid Results B.V

 

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Results B.V het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

 

Links naar deze website
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Solid Results B.V bevindt of via de link naar de website van Solid Results B.V wordt gestuurd.

 

Aansprakelijkheid
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Solid Results B.V staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

Solid Results B.V is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Solid Results B.V van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

 

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Solid Results B.V heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

 

Privacy
Solid Results B.V verwijst hiervoor naar haar Privacy beleid en de Verwerkersovereenkomst AVG.

 

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Solid Results B.V op via het contactformulier.

 

Solid Results B.V, versie 22 mei 2018

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken